Comisii

Consiliul Local al comunei Riu Sadului are in componenta un numar de 3 comisii:

 A. Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism

In urmatoarea componenta:

1. MINEA DANIEL DUMITRU

2.MINEA VASILE COSTEL

3.MINEA PAVEL COSTEL

B. Comisia  pentru activitati economico financiare, munca, sanatate, familie si protectie sociala

In urmatoarea componenta:

1. HERCULEA NICOLAE

2. TAVALA NICOLAE

3.MINEA IOAN

C.Comisia pentru invatamant si activitati social culturale

In urmatoarea componenta:

1. DRAGUSIN ADRIAN

2. LAC DUMITRU

3. VIDRIGHIN IOAN FLORIN