Date geografice

PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI RÎU SADULUI

AȘEZARE

În sudul județului Sibiu, pe valea râului Sadu, la o altitudine de 750-800m și înconjurată de dealuri și munți înalți de 1000-1800m, se află comuna Rîu Sadului. Parte a regiunii Mărginimea Sibiului, localitatea este situată la 35 Km de municipiul Sibiu, 21km de Tălmaciu și la 14km de comuna cea mai apropiată Sadu.

Satul este format dintr-o singură stradă întinsă de-a lungul și îndeosebi în partea stângă a râului Sadu, pe o lungime de 7km, fără să aibă străzi laterale în afară de câteva hudicioare.

Cătunele care formează comuna sunt înșirate unul după altul în ordinea următoare, venind dinspre Sadu:Ciupari,-Beberani(centrul localității: Biserica, Școala, Primăria)- Mailați (Drăgăneasa)- Fundu Rîului (Fleschinești)- Sădurel.

            Distanțele între cătune sunt cuprinse între 750m-4km. Casele locuitorilor din cele patru cătune sunt așezate în unele locuri una lângă alta. În cătunele Ciupari și Fundu Rîului ele sunt răsfirate de-a lungul drumului și a râului, altele sunt așezate pe coastă, în imediata apropiere a stâncilor, păstrându-și caracteristicile de la începuturi, când satul era mai departe de râu (până în 1910-1920, conform spuselor localnicilor). Ulițele laterale sunt puține și scurte, cele care fac legătura cu drumurile forestiere-spre Valea Prejbei, valea Mancului, Valea Pinului etc.

            Structura așezării este o îmbinare între sat  adunat, în centrul cătunelor și gospodării răsfirate la marginea lor, ceea ce îi dă o oarecare personalitate sub aspectul înfățișării, deosebindu-se de satele mărginene din apropiere.