Transparenţa decizională

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă – Cazan Maria Bianca : 0786023808

raport Legea 52 din 2003