Măsuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse în PAAR