Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare